De lokale index luchtkwaliteit - Réunion

De lokale Air Quality Index is een methode die overheden en bedrijven gebruiken om in begrijpelijke taal over luchtkwaliteit te communiceren.

city illustration

Hoe we de index luchtkwaliteit berekenen - Réunion

BreezoMeter maakt gebruik van een index genaamd “IQA (FR)”

1

We nemen we het gemiddelde van elke verontreinigende stof volgens de definities van de plaatselijke overheid.

2

Een officiële conversietabel wordt gebruikt om gemiddelde concentraties verontreinigende stoffen om te zetten naar de AQI voor elke stof.

3

De definitieve AQI wordt bepaald door de laagste AQI-score over alle verontreinigende stoffen. De verontreinigende stof met de laagste AQI is de dominante verontreinigende stof.

Index Gezondheidscategorieën

IQA (FR) geeft de niveaus van luchtkwaliteit weer in de onderstaande gezondheidscategorieën:

Categorie

Goede luchtkwaliteit

Gemiddelde luchtkwaliteit

Verslechterde luchtkwaliteit

Slechte luchtkwaliteit

Zeer slechte luchtkwaliteit

Extreem slechte luchtkwaliteit

Type verontreinigende stof

Periode

pm2.5

24u gem.

pm10

24u gem.

o3

24u gem.

so2

24u gem.

no2

24u gem.

Index Typen verontreinigende stoffen

De onderstaande grafiek geeft de verontreinigende stoffen weer die deel uitmaken van IQA (FR) berekening en de genomen tijdspanne voor het neutraliseren van elk type verontreinigende stof :

explore more countries

Wereldwijde luchtkwaliteitsindexen

Bekijk de lokale indexen op het gebied van luchtkwaliteit die BreezoMeter in verschillende landen gebruikt.