De lokale index luchtkwaliteit - Liechtenstein

De lokale Air Quality Index is een methode die overheden en bedrijven gebruiken om in begrijpelijke taal over luchtkwaliteit te communiceren.

city illustration

Hoe we de index luchtkwaliteit berekenen - Liechtenstein

BreezoMeter maakt gebruik van een index genaamd “KBI (LI)”

1

We nemen we het gemiddelde van elke verontreinigende stof volgens de definities van de plaatselijke overheid.

2

Een officiële conversietabel wordt gebruikt om gemiddelde concentraties verontreinigende stoffen om te zetten naar de AQI voor elke stof.

3

De definitieve AQI wordt bepaald door de laagste AQI-score over alle verontreinigende stoffen. De verontreinigende stof met de laagste AQI is de dominante verontreinigende stof.

Index Gezondheidscategorieën

KBI (LI) geeft de niveaus van luchtkwaliteit weer in de onderstaande gezondheidscategorieën:

Categorie

AQI (Air Quality Index)

Geringe luchtvervuiling

1

Matige luchtvervuiling

2

Duidelijke luchtvervuiling

3

Aanzienlijke luchtvervuiling

4

Hoge luchtvervuiling

5

Zeer hoge luchtvervuiling

6

Type verontreinigende stof

Periode

pm10

24u gem.

o3

1u gem.

no2

24u gem.

Index Typen verontreinigende stoffen

De onderstaande grafiek geeft de verontreinigende stoffen weer die deel uitmaken van KBI (LI) berekening en de genomen tijdspanne voor het neutraliseren van elk type verontreinigende stof :

explore more countries

Wereldwijde luchtkwaliteitsindexen

Bekijk de lokale indexen op het gebied van luchtkwaliteit die BreezoMeter in verschillende landen gebruikt.