Indeks Kualiti Udara Tempatan - Liechtenstein

Indeks Kualiti Udara Tempatan ialah kaedah yang digunakan oleh kerajaan dan syarikat untuk menyampaikan maklumat kualiti udara dengan cara yang boleh difahami.

city illustration

Bagaimana kami mengira indeks kualiti udara - Liechtenstein

BreezoMeter menggunakan indeks yang dipanggil “KBI (LI)”

1

Kami mengambil purata setiap jenis bahan pencemar mengikut takrifan kerajaan tempatan.

2

Jadual penukaran rasmi digunakan untuk menukar purata kepekatan pencemar kepada AQI untuk setiap bahan pencemar.

3

AQI akhir ditentukan dengan mengambil AQI terburuk di antara semua bahan pencemar. Bahan pencemar yang paling teruk ialah bahan pencemar yang dominan.

Indeks Kategori Kesihatan

KBI (LI) mewakili tahap kualiti udara mengikut kategori kesihatan berikut:

Kategori

AQI

Pencemaran udara rendah

1

Pencemaran udara sederhana

2

Pencemaran udara nyata

3

Pencemaran udara yang cukup besar

4

Pencemaran udara yang tinggi

5

Pencemaran udara yang sangat tinggi

6

Jenis Bahan Pencemar

tempoh

pm10

24h purata

o3

1h purata

no2

24h purata

Indeks Jenis Bahan Pencemar

Carta berikut memaparkan bahan pencemar yang merupakan sebahagian daripada KBI (LI) pengiraan dan jangka masa yang diambil untuk menghasilkan purata setiap jenis pencemar :

explore more countries

Indeks Kualiti Udara Di Seluruh Dunia

Terokai indeks kualiti udara tempatan yang digunakan oleh BreezoMeter di pelbagai negara.